Zlobr Grand Tournament

ZGT je víkendový turnaj ve hře Warhammer 40K v termínu 14.10. – 15.10.2023

Sponzoři akce

 • Gamemat.eu
 • Frontier Cup
 • Red Ork Games
 • Black Oil

Obecné informace

 • Místo konání – budova TJ Sokol, Kostelec u Holešova 93 pro přesnou polohu místa klikni ZDE
 • Možnost přespání v tělocvičně již od pátku – viz harmonogram akce. 
 • Občerstvení zajištěno formou bufetu (pitivo alko i nealko, toasty, párky, sobotní gulášek apod.) na místě. 
 • Ceny pro vítěze budou následující:
  • 1. Místo: Frontier Cup poukaz „Golden ticket“, Gamemat herní podložka, GW Leviathan Dice Tray, GW Leviathan Deployment Zone Markers, Assault Intercessors + Paint Set, Infernus Squad – 2 modely, ZLOBR hrnek
  • 2. Místo: Red Ork Games poukaz na 500 kč kreditu, Hormagaunts box (non Leviathan sculpt), GW Leviathan Dice Tray, GW Dice Cube – Bone, GW „Not Paint Water“ hrnek, Infernus Squad – 1 model, ZLOBR hrnek
  • 3. Místo: Red Ork Games poukaz na 250 kč kreditu, GW 8th edition poster Puzzle, Kabalite Warriors box, GW Leviathan Deployment Zone Markers, Infernus Squad – 1 model, ZLOBR hrnek
  • Cena za nejlépe nabarvenou armádu bude: Black Oil poukaz na 300 kč kreditu, 10th edition Introductory Set, Infernus Squad – 1 model

Jak se přihlásit

 • Kapacita turnaje je 34 hráčů
 • Přihlášení na turnaj probíhá v několika krocích:
 1. Vyplněním online přihlášky na webu Snake Hammer ZDE.
 2. Zaplacením registačního poplatku 500 kč na účet: 670100-2218388334/6210 do 23:59 dne 2.10.2023 (do tohoto data je možné na žádost účastníka registrační poplatek při jeho neúčasti na turnaji vrátit, při pozdější žádosti již poplatek vrátit nelze) s uvedením jména hráče, za kterého je platba odeslána. 
 3. Odesláním listu ve správném formátu na tomto odkazu ZDE do 23:59 dne 6.10.2023 (nápovědu jak napsat list ve správném formátu najdete ZDE). V případě pozdního odevzdání listu, hráč obdrží penalizaci 10 VP do každé hry turnaje. Chcete-li  organizátorům pomoci a ušetřit jim čas, zaregistrujte se a vložte svůj list i prostřednictvím aplikace Tourney Keeper ZDE.
 4. Zapracování případných oprav v listu do 23:59 dne 11.10.2023

Požadavky na armádu

 • WYSIWYG (what you see is what you get – modely jsou fyzicky vybaveny snadno rozlišitelnými bity, které reprezentují jejich výbavu uvedenou v listu) – je nutný.
 • FP (full paint – plně nabarvená armáda) – FP není povinný. Ale za armádu ve FP hráč obdrží bonus 10 VP do každé hry turnaje. Navíc bude mít FP vlastní oddělenou soutěžní kategorii s možností získat cenu za nejlépe nabarvenou armádu (hodnoceno komisí složenou z organizátorů turnaje).
 • Co je a co není FP (musí splňovat každý model v armádě):
  • Model musí být plně sestaven – žádná poloviční torsa “topící se v blátě.”
  • Každá hlavní část modelu, včetně detailů, musí být namalovaná. Nestanovujeme limit použitých barev, věříme, že každý je schopen posoudit co je skutečně nabarvené a co ne. Modely nabarvené na úrovní GW ukázek Battle Ready modelů jsou vyhovující pro účely přiznání FP na tomto turnaji. V případě pochybností o “nabarvenosti” armády, předem kontaktujte organizátory na emailu: Binar.eu@gmail.com spolu s podrobnými fotografiemi svojí armády. 
  • Na úrovni armády musí být jasně odlišené jednotky. Dvě jinak identické jednotky musí být opatřeny prvkem usnadňující identifikaci jejich příslušnosti (např. číselný squad marking, jinak barevné nárameníky, dočasné barevné značkovače apod.)
  • Podstavec nesmí zůstat holý, musí být pokryt alespoň texturou.
  • Příklad co je a co není FP:
 • Model vpravo je stříknutý základní červenou barvou a je na něm aplikován wash. I v případě, že by majitel použil drybrush jednou další barvou k zvýraznění detailů a technicky by tak splňoval obecně používané pravidlo “3 barev”, pro účely našeho hodnocení jde o nabarvení zcela nedostačující a bez nároku na přiznání FP.
 • Prostřední model splňuje minimální požadavky na FP i když jsou použity pouze základní barvy bez washů, highlightů a pouze jednoduchou texturou na podstavci. Jedná se o nabarvení na úrovni GW Battle Ready. Máte-li armádu nabarvenou v podobném stylu, pohybujete se na hraně toho co lze uznat jako FP a co ne. Pro jistotu doporučujeme předem kontaktovat organizátory na emailu: Binar.eu@gmail.com spolu s podrobnými fotografiemi svojí armády. 
 • Model vlevo je vzorný příklad FP modelu. Kvalitně nabarvení všech částí modelu a jejich detailů za použití základní barvy, shade a highlightů. Obtisky zajišťující identifikaci příslušnosti k jednotce a pestrá textura na podstavci. Armáda složená z modelů v této kvalitě bude mít i slušnou šanci při hodnocení nejlépe nabarvené armády.
 • 3D tisk – bity i modely z 3D tiskáren jsou dovoleny, pokud jejich velikost a vzhled odpovídá modelům a bitům, které představují. Je nezbytné, aby velikost podstavce u těchto modelů, odpovídala velikosti podstavce, aktuálně dodávaného s originálním modelem od GW. V případě sporu o viditelnosti či schopnosti s modelem se někam na stole vejít, může být soupeřem, či judgem, požadováno použití originálního modelu. Majitel 3D tisku je povinen tomuto požadavku vyhovět v opačném případě bude rozhodnuto v jeho neprospěch.

Harmonogram akce

 • pátek 13.10.
  • od 18:00 – možnost příjezdu na místo akce
 • sobota 14.10.
  • 7:00 – 9:00 – registrace hráčů
  • 9:00 – 9:15 (přesun mezi stoly a příprava terénu)
  • 9:15 – 12:15 – 1. kolo samotná hra
  • delší pauza na oběd
  • 13:00 – 13:15 (přesun mezi stoly a příprava terénu)
  • 13:15 – 16:15 – 2. kolo samotná hra
  • 16:45 – 17:00 (přesun mezi stoly a příprava terénu)
  • 17:00 – 20:00 – 3. kolo samotná hra
 • neděle 15.10.
  • 9:00 – 9:15 (přesun mezi stoly a příprava terénu)
  • 9:15 – 12:15 – 1. kolo samotná hra
  • 13:45 – 13:00 (přesun mezi stoly a příprava terénu)
  • 13:00 – 16:00 – 2. kolo samotná hra
  • 16:15 – vyhlášení vítězů

Mission pack

 • Hrát se bude WH 40K podle pravidel 10. edice s platnými GW pravidly a FAQ vydanými nejpozději dne 6.10.2023. Nové codexy bude možná hrát pouze v případě, že k nim do uvedeného data budou ze strany GW vydaná i oficiální FAQ. Zároveň budou na turnaji platná aktuální WTC FAQ, WTC Specific Army FAQ a WTC Base Size Doc vydaná nejpozději dne 6.10.2023, která budou nadřazena těm od GW. Jejich aktuální úplné znění můžete najít ZDE. Při pravidlových neshodách či jiných nejasnostech je nutné volat Judge. V těchto případech má vždy finální slovo.
 • Hrát se budou armády o velikosti Strike Force (2000 bodů) s misemi dle aktuálního Leviathan Tournament Companion Version 1.0. 
 • Nejsou povoleny modely z kategorie Legends.
 • Rozměry hrací plochy budou 60” x 44”. Plán rozmístění terénů pro jednotlivé stoly najdete ZDE. Náhled, jak bude vypadat stůl i s terény pak můžete najít ZDE (konkrétně je zde vidět varianta “C”).
 • Mise na 1. den:

Leviathan Varianta – Primární mise Pravidla mise Typ Deploymentu

I – Take and Hold – Hidden Supplies – Hammer and Anvil

O – Vital Ground – Chilling Rain – Crucible of Battle

B – Priority Targets – Hidden Supplies – Search and Destroy

 • Mise na 2. den:

Leviathan Varianta – Primární mise- Pravidla mise Typ Deploymentu

C – The Ritual – Scrambler Fields – Sweeping Engagement

M – Purge the Foe – Chilling Rain – Crucible of Battle

ZGT FAQ

FAQ a ruling pro vybraná pravidla, která nejsou dosud ošetřena WTC ani GW FAQ. ZGT FAQ jsou nadřazena WTC FAQ, ta jsou nadřazena GW FAQ.

 • Tau Empire – Při použití ability For the Greater Good, ignorujte WTC FAQ pro tuto abilitu. 
 • Modely, které slouží jako tokeny (dělostřelecká posádka, familiárové, Tau drony), není nutné mít fyzicky na stole.

Skórování a párování

 • Každá hra bude hodnocena rozdílem VP (victory points získané v průběhu hry za plnění primárních a sekundárních misí) mezi oběma protihráči. Na základě tohoto rozdílu budou každému hráči přiděleny body za hru = GP (game points) dle tabulky níže. Hráč s vyšším počtem VP je hráčem A.
Rozdíl VPGame points pro hráče AGame points pro hráče B
0 – 51010
6 – 10119
11 – 15128
16 – 20137
21 – 25146
26 – 30155
31 – 35164
36 – 40173
41 – 45182
46 – 50191
51 +200
 • Hráč s vyšším počtem GP vyhrává hru. V případě shody jde o remízu. Hráč, který vyhrál hru získá 2 turnajové body (TP). Hráč který prohrál hru získá 0 TP. Při remíze oba hráči získají 1 TP.
 • Umístění hráčů v celkovém pořadí turnaje určuje počet TP. Hráč s nejvyšším počtem TP vyhrává turnaj. V případě shody se na vyšší příčce umístí hráč, který v součtu za celý turnaj získal více GP.
 • Párování soupeřů pro jednotlivá kola bude probíhat na základě počtu TP. Hráči se stejným počtem TP budou párování vždy podle počtu získaných GP z předchozích her – tzv. nejvyšší s nejvyšším.

Časová dotace a šachové hodiny

 • Na každou hru budou vyhrazeny 3 hodiny herního času.
 • Hrát s šachovými hodinami není nutné. Jako organizátoři nicméně hru s hodinami silně doporučujeme (zajistíme tak, využití herního času stejným dílem oběma hráči). Jestliže jeden z hráčů požaduje hru s hodinami, stávají se hodiny povinnou součástí hry pro oba hráče. Požadavek na hru s hodinami může hráč vznést vždy na začátku hry, nebo po každém ukončeném Battle Roundu (pro případ že vyvstane potřeba v průběhu hry na přesnější kontrolu rovnoměrnosti využití časové dotace).
 • Hodiny budou z naší strany připraveny a zapůjčeny ke každému stolu. Hráči u stolu za hodiny zodpovídají po dobu svojí hry, až do chvíle kdy začne hra následující (je nutné zajistit, aby hodiny u stolu zůstaly i pro další hráče). Pokud hráči chtějí využívat hodiny své, mohou.
 • Na začátku hry je na hodinách nastaveno 90 minut pro každého z hráčů a hodiny hráči spouští v okamžik začátku hry, tak jak je uvedenou v časovém harmonogramu. Organizátoři na tento okamžik hlasitě upozorní.
 • V případě zahájení hry s hodinami až v průběhu probíhající hry, po některém z ukončených Battle Roundů, je nutné ke spuštění hodin přivolat Judge. Ten rovnoměrně rozdělí zbývající čas na hru mezi oba hráče a hodiny následně spustí.
 • Je-li v okamžiku ukončení hry, tak jak je uvedeno v časovém harmonogramu, na hodinách kteréhokoliv z hráčů zbývající čas, hra již dále nemůže pokračovat a okamžitě končí. Tzv. „Dice Down“.
 • Pravidla jak zacházet s hodinami:
 1. Každý hráč je zodpovědný za svůj vlastní čas.
 2. Každý hráč má právo přepnout hodiny ve chvíli, kdy jeho soupeř vykonává herní aktivitu, či potřebuje-li soupeř čas na rozmyšlenou.
 3. Hráči nesmí v průběhu hry hodiny zastavovat. Jedinou výjimkou je pravidlová neshoda, kterou je povinností vyřešit za přítomnosti Judge. Ten po rozsouzení hráčů zbývající čas následně upraví.
 4. Dojde-li hráči čas v průběhu kola, pohybuje-li v tuto chvíli jednotkou, může dokončit její pohyb a následně může vykonávat pouze tyto herní aktivity:
  1. házet saving throws
  2. házet morale tests
  3. skórovat objectivy, které splnil nebo které drží
 5. Má-li před začátkem dalšího Battle Roundu, každý z hráčů na hodinách méně než 5 minut, nezačíná se další Battle Round. Shodnou-li se hráči na pokračování hry navzdory zbývajícímu času, pokračovat mohou.

·         Příklady situací, kdy je dobré přepínat čas na soupeře:

Má-li soupeř odházet 20 saving throws u jednotky obsahující modely s rozdílnou hodnotou Save.

Má-li soupeř odházet saving throws proti pěti např. power fist útokům a pěti běžným útokům (s rozdílnou AP i damage charakteristikou).

Má-li soupeř složit 3 morale testy v řadě.

Má-li při zničení soupeřova transportu vyložit převáženou posádku, tak aby byla umístěna správně.