Jak hrát

GW dalo k dispozici ke stažení základní pravidla hry: Anglická základní pravidla
Quick Guide (ENG)
Quick Guide česky
Aktuální FAQ, Indexy, Rules Commentary a Balance:
Warhammer Community Downloads


Něco na čtení:
Core Rules Review by Goonhammer
Guides od Adeptus Ars
Změny od deváté edice pro veterány
Lessons learned from our practice games by Goonhammer


Následující texty počítají s aspoň základní obeznámením s obsahem Core Rules, budou na ně odkazovat.
Takže Core Rules a ideálně i Rules Commentary připravit, vše v Warhammer Community Downloads

~ Stavba armády ~ Struktura herního kola ~ Terény na bojišti ~ Mise ~ Ability jednotek a zbraní ~

~ Příprava bitvy a její průběh ~


Něco na sledování:

Tabletop Tactics – How to Play Warhammer 40K 10th Edition
Winters SEO – 10th edition Warhammer 40k rules breakdownStavba armády (Core Rules str.55-56)

WarCom – How Army Building Works in the New Edition of Warhammer 40,000
WarCom – Detachment rules
WarCom – Jak číst datasheety jednotek
Stavba armády v desáté edici spočívá ve výběru aspoň jednoho charaktera, a dále je to volné. Datasheety by se neměly opakovat víc jak třikrát, s výjimkou Battleline a Dedicated Transport oddílů (ty můžou být až 6x v armádě). Co se týče různých Epic Hero jednotek, ty se nesmí opakovat – nelze mít dvakrát Roboute Guillimana, ale lze mít víc různých Epic Hero. Enhancementů lze koupit až 3, nesmí se opakovat a musí být každé pro jiného hrdinu.Struktura herního kola

WarCom – fáze

Herní kolo (Battle Round) se skládá z kola (Turn) jednotlivých hráčů. Hráč A si ve svém kole odehraje všechny fáze, pak si Hráč B odehraje svoje fáze a tím Herní kolo končí. Celkem se hraje na 5 Herních kol. Pořadí si hráči rozhodí během přípravy a toto pořadí se už během bitvy nemění.

~ Příprava bitvy a její průběh ~

~ Command fáze ~ Pohybová fáze ~ Střelecká fáze ~ Charge fáze ~ Fight fáze ~Terény a bojiště

WarCom – terényMise (Core Rules str.57-60)

WarCom – Mise a gambityAbility jednotek a zbraníPříprava bitvy a její průběh (Core Rules str.57)Command fázePohybová fázeStřelecká fázeCharge fázeFight fáze