Žebříček


CWR – Czech Warhammer Rankings by Critical Hit & Katcher

CWR tabulka dle CWR systému 

CWR tabulka dle SWE systému

Výsledky turnajů

Výsledky lokálních lig

V současné době probíhá monitoring dle dvou systémů – CWR a SWE

CWR

Dle CWR ratingu se započítávají do ligy body z jednoho školního roku. Bodování je následující :

Seřaďte hráče dle výsledků. První hráč dostane 10 bodů, druhý 9 atd. Hráč na pozici 8, 9 a 10 obdrží stejně 3 body. Ostatní účastnici obdrží jeden bod.
Následuje pronásobení koeficientem :

  • Pro jednodenní turnaj a ligový turnaj je použit násobitel x 3 (tedy umístění x počet kol)
  • Pro ligový turnaj z jiné než z „domovské“ ligy je použit násobitel x 5.
  • Pro dvojdenní turnaj je použit násobitel x 5 (Tedy počet kol)
  • Pro GT (28+ hráčů) je použit násobitel x 7 (Vzhledem k vyšší konkurenci)
  • V případě teamového turnaje se body zapisují všem členům teamu.

Zahraniční turnaje s velkou účastí jsou řešeny „bracket“ systémem. Pokud se umístíte v prvních 10%, dostanete 10 pts, pokud mezi 9%-20% dostanete 9 pts, atd až do 1 bod za 9-0%. Násobitel x 9.

Do celoročního bodování se započítavají nejlepší nahrané body z následujících :

  1. 4 nejlepší ligové výsledky
  2. 3 nejlepší turnajové výsledky
  3. 1 nejlepší výsledek ze zahraničního turnaje
  4. 1 nejlepší výsledek z mimo-lokální ligy

SWE

Švédský systém započítává 6 nejlepších výsledků za 18 měsíců dle následujícího vzorce :

“Participants / (Placement + 2) * 1000 = X points”

Je zde ještě položka „Aktivní účastník“, takže od počtu 28 (GT) se počítá každý další účastník za 0.1

Oba systémy mají rozdílnou filosofii, takže si můžete vybrat tabulku, která Vám vyhovuje…