Archiv HH

Caminus Introduction

Planeta Caminus leží mimo to, co lze považovat za centrum Imperia, a také proto unikla událostem, které postihly mnohé méně šťastné světy v průběhu prvních let občanské války. Jedná se o v mnoha ohledech o poměrně typický úlový svět. Populace je koncentrována v obřích městech, která vystupují nad povrch jen velmi málo, jsou ale zanořena kilometry pod zem. Mimo úly je život pro nechráněného tvora téměř nemožný, pro lidskou bytost pak smrtelný. Planeta má dva satelity, oba využité pro vojenské a průmyslové účely. Doky na oběžné dráze jsou obří a skvěle bráněné. Devíza Caminu je totiž poměrně raritní. Doky vyrábějí vesmírně lodě, a na planetě se mimo jiné vyrábějí obří reaktory do civilních a vojenských strojů. To je taky důvodem, proč je Caminus velmi dobře bráněný svět. Každý útočník by riskoval značné ztráty a materiálu a lidech, a navíc by si mohl být téměř jistý, že klíčové průmyslové komplexy budou v průběhu boje zničeny, a dobytá planeta se stane téměř bezcennou. V současné době se Caminus politicky nijak neprojevuje, a lavíruje mezi oběma stranami. Rada jako nejvyšší vládní orgán, tedy guvernér planety Iastus Kern a jeho deset konšelů, má o svém směřování rozhodnout v řádů měsíců, a je nyní rozhádaná, nejistá a rozdělená. Toto je chvíle, kdy na planetu přilétají jak zástupci Císaře, tak heraldové Hora, aby jednali a přesvědčovali. Planeta je nyní místem velmi křehkého příměří, alespoň oficiálně. Vyjednavači si sebou přivedli své muže, jak lidi, tak legionáře, a to jak oficiálně, tak i utajeně. Místní síly, ať už planetární nebo orbitální, jsou ve svých názorech rozdělené stejně, jako jejich vůdci. V skrytých, tajemných místech úlu působí, byť omezeně, jak kulty světla,tak i temnoty. Templáři Caminu, mocná polooficiální organizace působící ve všech patrech planetární politiky, stále hlasitě prosazují třetí cestu, a to vyhlášení samostatnosti a vytvoření vlastní říše spolu s okolními, méně významnými planetami. Ordo Drakonis , teroristická sektářská organizace, pak hlásá smrt guvernérovi a bohatým vládcům a povstání úlového lidu. Teď se rozhodne o osudu planety a miliard lidí. Na světle se bude jednat, ve stínech krvácet.


Templáři Caminu

Templáři Caminu jsou prastará organizace. Původní templáři chránili obyvatelstvo planety a v podivných ochraných oblecích pronikali mimo zajištěné oblasti a zakládali zde další a další „osady“. V současnosti je organizace z větší části neoficiální a její struktura je nejasná. Velmistrině řádu je Madame Rasputina Darmatte. Tato dědičná pozice nebyla v posledních staletích nijak zvlášt významná, tem pláři byli vnímáni jako určitý relikt a strážci tradic. Po spojení Caminu s Imperiem vyjadřovali templáři ústy Madale opatrný nesouhlas s vazalástvím k Císařství. Natolik opatrný, že díky tomu zůstali naživu a planeta se pokojně k Imperiu připojila. Po přejmenování hlavního města na Deimos templáři opět officálně protestovali, a heslo „Prime!“ se stalo symbolem jejich odporu. Po počátku občanské války si templáři dodali odvahy a jejich snahy o secesionismus planety jsou čím dál viditelnější. Dosud se však omezují na officialní mediální prohlášení a další politické aktivity. Možná i proto, že ryze ceremoniální ozbrojené složky tepmlářů mají sotva několik set válečníků. Tedy, aspoň offciálně.


Řád Draka

Řád je teroristická organizace, vyrůstající ze samotného dna planety. Podporu má zejména mezi spodinou, důlními dělníky a zaměstnanci obřích továren. Struktura je nejasná, pokud nějaká existuje. Záměrem není nic menšího než násilná revoluce na planetě. Řád se zatím zabýval sabotážemi malého rozsahu a to zejména v továrnách Venema Kratze, útoky na menší stanice Vnitřních sil a podobnými akcemi, před dvěma měsíci se ale osm členů Řádů provedlo pokus o zavraždění Guvernera Kerna. Všichni při útoku zemřeli, tři poslední vlastním jedem. Velení a klíčové osobnosti řádu se do současnosti nepodařilo odhalit, což je s podivem, pokud je vzato v úvahu, že se jedná o organizaci lůzy.


IASTUS KERN, GUVERNER POZICE: NEUTRÁLNÍ

Guverner Kern je muž ve středním věku, cca 150 let stár. Sídlí ve svém paláci v největším úlu planety, který byl přejmenován z Caminus Prime k poctě Marsu na DEIMOS. Dynastie Kernů má na planetě dlouhou tradici a jedná se tedy o již etablovanou šlechtu. Tomu také odpovídá jejich modus vivendi. Iastus Kern neřeší situaci běžných obyvatel planety, a v podstatě, jednoduše řešeno, neřeší téměř nic. Neužívá si přepychu a luxusu jako nějaký náruživý hedonista, prostě své podmínky považuje za standard. Politicky je opatrný až zbabělý, nepouští se do větších kroků a revolučních řešení. Naopak, jeho talent a zájem se skrývá v technických věcech a mnozí tvrdí, že by byl štastnější a platnější jako ředitel reaktorové továrny, než jako guvernér. V případě tak zásadního rozhodnutí jako výběr stran při občanské válce je samozřejmě nejistý a neustále lavíruje a zvažuje, co bude pro jeho pozici a planetu nejlepší.


OCTAVIUS KERN POZICE: NEUTRÁLNÍ

Mladší, nevlastní bratr guvernéra planety. Jak již to v rodinnách jako je tato bývá, jako mladší syn ( a prý levoboček) dostal možnost realizovat se ve vojenství. Octavia vždy fascinovalo námořnictvo, a v současné době je nejvyšším velitelem loďstva planety, včetně orbitálních bitevních stanic. Je pravým opakem svého bratra. Energický, rozhodný a odvážný, s talentem na námořní strategii a taktiku. Uznává tradiční vojenské cnosti, loyalitu, odvahu, čest, odpovědnost a upřimnost. je také ve skvělé formě a říká se, že je jedním z nejlepších šermířů v sektoru. Je ovšem také mužem, který se nerad sklání před kýmkoliv a ani poroba jeho planety u jakékoliv strany mu pravděpodobně není příjemná.


MARSHALL CORNU GUPNIS POZICE: IMPÉRIUM

Ačkoliv Gupnis pochází ze zdejší šlechty, většinu svého aktivního života, a to přes 200 let. strávil ve službách křižáckých vojsk, a to po boku legionářů z XVIII legie. Zpět domů se vrátil v podstatě jen pár let před povstáním, a v podstatě jen velmi štastnou náhodou. Jeho jmenování jako vrchního velitele PDF bylo v podstatě formalitou, což mu vysloužilo doživotní nenávist lorda Saevita, který již tuto pozici považoval za svou. Gupnis je zkušený veterán zvyklý na tvrdý život ve vojsku. Je samotářem, bez rodiny, a bez manželky, ačkoliv ženám se rozhodně nevyhýbá. Pro své vojáky je bohem, a to velmi přísným. Dovede být i uznalý a o své muže se stará, takže loyalita planetárních sil k němu je obrovská. Gupnis se jasně vyjadřuje ve prospěch Imperia, dal však najevo, že se smíří s rozhodnutím rady a dá přednost řádu před občanskou válkou.


GENERAL IGNATUS STERN POZICE: NEUTRÁLNÍ

Co říci o muži, kterého zná každý a nikdo? Vrchní velitel rozvědky i kontrarozvědky je tajemnou osobou. Zjevně muž se střední třídy, který se na svou pozici dostal díky svým zcela neuvěřitelným schopnostem. Zdá se, že jeho genialita si ale vybrala daň na jeho duševním zdraví, a jeho schopnost vidět do duší ostatních je draze vykoupena. V době, kdy došlo k občanské válce nevyšel několik měsíců z domu. Pak byla jeho aktivita frenetická, a jednoho dne, asi před rokem, náhle zmizel. Objevil se ve svém domě, kde se prý upijí k smrti. A své povinosti díky dvé genialitě stále plní, a tak se rada stále neodhodlala k jeho odvolání. Nebo má Ignatus prostě na každého něco? Těžko říci.


ARCHMAGOS VOSH SARATEL POZICE: HORUS

Zástupce adepta mechanika na planetě. Pán technologie. V podstatě díky jeho skvělé práci ještě doky rodu Cerritta fungují. Bytost, kterou problémy smrtelníků zajímají velmi málo. Přesto, jednoznačně podřízený Kerbora – Hala a zcela následující jeho slovo.


LADY VICTORIA PROCULIA POZICE: neznámá

Mladá dáma a ve svých necelých 70ti letech nejmladší členka rady. Victoria byla dcerou běžného mezihvězdného obchodníka. Po jeho smrti však se zděděnou lodí začala podnikat i delší plavby, a objevovat artefakty, které jsou skryty v nekonečné temnotě. Její výpravy byly uspěšné, a o Viktorii se začalo hovořit jako o dítěti štěstěny. Příběhy jejích plaveb se probírali jak v zrezlých špinavých barech v podzemí, tak v koluárech mocných. Její plavby skutečně musely být plné dobrodružství a nebezpečí, protože se z každé vracela se stále menším počtem osádky. Poslední plavby už byly jen otázkou pár věrných a armády servitorů. Její nálezy a objevené poklady jí ale vynesly pohádkové jmění a moc, a tak se stala i členkou rady, a stará se nyní o veškerý meziplanetární obchod. Její postoj k občanské válce je nyní zcela neznámý.


LORD MOLLIS SAEVIT POZICE: NEUTRÁLNÍ

Dokonalý gentleman z dobrého rodu. Celý život Lorda Saevita byl jako ze žurnálu, jednotlivé kroky dopředu naplánovány a splněny. Dokonalý rod. Prestižní vojenská akademie, první v ročníku. Dokonalý ve všech předmětech. Skvělý řečník a diskutér. Skvělý střelec a šermíř. Skvělé kontakty. Lord Saevit pojal za chot ženu s dobrého rodu, jak se sluší, a s ní žil ve spořádaném manželství s dětmi, jak se sluší. Zdálo se, že jeho karieru nic nezastaví. A pak se, díky vrtošivému warpu, vrátil na planetu Gupnis. Místo maršála planety najednou mělo dva kandidáty, a všeobecně neoblíbený. suchopárný a arogantní Saevit si takříkajíc vytáhl krátké stéblo. Pro Saevita to byla životní prohra a nespravedlivá příkoř, ze kterou se nikdy nesmířil. Dostal sice křeslo v radě a stal se velitelem Vnitřních sil, to mu však přišlo jako velmi slabá satisfakce. Policejní jednotky i vězeňské gardy pod jeho velením čekala reorganizace a výměna velitelů, kteří Saevitovi přišli příliš shovívaví a slabí. Vnitřní síly jsou nyní nástroje útlaku a vynucené poslušnosti a spravedlnosti, vyšší pozice zastávají lidé libující si v tvrdosti a brutalitě a své podřízené k takovému jednání vedou a motivují. Kde se objeví modré pancíře, obyvatelstvo prchá a i ti nejtvrdší gangeři blednou.


PULCHERIA A SEVERINA CERRITTA POZICE: NEUTRÁLNÍ A NEUTRÁLNÍ

Pompeus Cerrittus byl geniem. Díky němu má Camunis doky a schopnost stavět hvězdné lodě. Jenže to bylo už před tisíci lety. Poslední generace slavného rodu splnuje vše, co si představité pod slovem zdegenerovaná šlechta. Antar Cerrita , manžel Pulcheriny, byl ještě poměrně normálním podivínem, tichý a introvertní vědec poslouchající na slovo svou extrentrickou, panovačnou ženu. Po jeho smrti se rodu ujala právě Pulcherina, a jejich sídlo se stalo jen centrem pokleslé zábavy, pozerských rituálů a sado maso orgii, vydávaných za obcování s bytostmi z jiných světů. Rod je v úpadku a obě ženy, matka s dcerou, které pojí podivná, patologická opičí láska i nenávist, dokázaly většinu majetku rozmařile utratit za umělecká díla, i za „magické “ předměty. Obě jsou fascinovány vším nadpřirozeným a cizokrajným, ovšem jak říkají zle jazyky, vše je jen hrou pro znuděné boháče, nemající se již jak zabavit. Politika je jim v podstatě cizí, a rozhodují se čistě egoisticky, někdy i náhodně, dle věštby,karet, a jiných obskurních metod.


VENEMUS KRATZ POZICE: HORUS

Bezskurpulozní boháč, majitel uranových dolů planety a nejméně 20ti procent povrchu. Tvrdý, nepříjemný muž bez rodiny, přátel a empatie. Velmi podnikavý, s brilantním intelektem a ekonomických nadáním. Jeho postoj je jasný. Z vývoje situace je přesvědčen, že vítěsztví bude Hora, a zbytečnou loyalitou k Zemi se netrápí. Není však žádným hlasitým podporovatelem zrádců, protože..co kdyby…


MARKÝZ PLAGTUS COMPUTREUS, zvaný dobrotivý POZICE: NEUTRÁLNÍ

Rudolící, korpulentní, žoviální, energický, společenský. Běžná adjektiva, která se vnucují na mysl každého pozorovatele při prvním kontaktu s tímto veselým hostitelem. Plagtus byl takový vždy, ale přívlastek dobrotivý je otázkou pouze posledních desetiletí. Hedonista, snílek a dětina plnými doušky užíval život, který umožnuje nekonečné bohatství. Jako jedináček rodinny vlastnící téměř všechny hablocky na planetě měl jednoduchou existenci. Svou touhu po zážitcích a možná i po pozornosti projevoval muž který již zkusil vše tak, že pořádal dobrodružné výpravy na podivná místa planety, do skrytých, podzemních prostor úlu, i mimo planetu. Plagtus tyto „náročné“ výpravy absolvoval na antigravitačních nosítkách, obklopen stovkami stráží a služebnictva, měl však pocit neohroženého objevitele. Asi před 24 lety se ale jedna z výprav nějak zvrtla. Podrobnosti nejsou známy, ale Plagtus se objevil ve svém sídle jen s osmi muži, na pokraji vysílení a těžce raněn. Osudy více než dvou set běžných účastníků jeho výpravy jsou neznámé. Ať tak či tak, strašná zkušenost Plagtuse změnila a udělal z něj jiného člověka. Plagtus nyní dělá vše pro smír vrstev, lásku všehomíra, pro ukončení utrpení nemocných, chudých a neštastných. Jeho sít bezplatných nemocnic zasahuje až do nejhlubších vrstev úlů. Založil několik obřích sirotčinců i ústavů pro invalidy, zejména nebožáků zraněných a zahozených z dolů Kratze. V poslední době také dělá vše proto, aby zmírnil dopady brutality Vnitřních sil, a založil nadaci pro propuštěné vězně, kterým dává další šanci. Situací v Imperiu je hluboce znepokojen a velmi neštasten, a zcela otevřeně deklaruje že učinní vše, aby se aspoň pro Caminus situace vyřešila tak mírumilovně, jak to bude možné. Ostatně byl to on kdo jako první pozval vyjednavače obou stran a jejich suity do svého panství, na diplomatickou večeři!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *