Caminus lore

Caminus Campaign: 4. kolo

Díky tomu, že se loajalistům povedlo velmi brzo kontaktovat pro-imperiální síly na orbitálních instalacích obou oběžnic Caminu VII, získali v soustavě jedno pevné předmostí. Zrádci ovšem kontrolovali na orbitě Caminu VIII hvězdnou pevnost třídy Ramilies, která byla jejich opěrným bodem pro operace ve vnější části soustavy. Loajalistické síly tak čekal těžký boj, aby splnily svůj hlavní operační cíl, než přiletí jejich druhá vlna. Díky informacím Octavia Kerna se pro loajalisty otevřela možnost deaktivovat systémy hvězdné pevnosti a následně ji zabrat pro své účely. Pro loajalistické pozemní síly to bylo zatím největší střetnutí v soustavě Caminu. Stovky breacherů a terminátorů a desítky dreadnoughtů systematicky likvidovaly nepřátelských odpor soustředěný v kritických systémech jednotlivých segmentů. Jednotlivé systémy byly jeden za druhým vyřazeny z provozu, nicméně úder na můstek, který bránily síly Mechanika a poslední zbytky Pánů Noci, byl odražen s katastrofálními ztrátami. V perspektivě toho, že nic dalšího udělat nemůže, protože většina pevnosti byla obsazena a kritické systémy vyřazeny, se Magos velící silám Mechanika, obrátil k dvěma nejzoufalejším prostředkům, které měl k dispozici. Přepsal bezpečnostní protokoly a otevřel všechny fungující přepážky. Následná dekomprese invazním silám jinak neuškodila – šlo o legionáře vybavené pro boj ve vakuu – nicméně zlikvidovala lidskou posádku a poškodila vnitřní zařízení. Následně odpálil můstek baziliky.


Ztráta kontroly nad hvězdnou pevností byl zároveň signálem pro velitele Horovy flotily, aby disciplinovaně opustili prostor vnější soustavy. Ačkoli loajalistická flotila své nepřátele nedokázala vytlačit nebo učinit nebojeschopnými, zrádci přišli ve vnější soustavě o svůj poslední opěrný bod – instalace nad Caminem VII pro ně byly ztraceny, menší obranné orbitální instalace nad Caminem VIII zničeny a pevnost Ramilies mimo jejich kontrolu. Jedna bojová skupina za druhou buď zrychlila nebo naopak utlumila svoje reaktory, aby se dostala ze zaměřovačů a provedla stažení do vnitřní části soustavy. Za nimi zůstaly pouze trosky orbitální obrany Caminu VIII a zbytky pozemních sil, které byly roztroušeny na povrchu nejvzdálenější planety a momentálně ztratily možnost bojovat jako koherentní celek.


Loajalistický předvoj tedy částečně splnili svůj úkol, nicméně zprovoznění poškozené pevnosti zabralo mnoho času a prostředků. Byla obsazena i základna na povrchu, jejíž senzory pokrývaly nemalou část vnější soustavy. Po několika měsících od konsolidace zisků loajalistů se soustavě objevil druhý sled flotily Trůnu. Na jeho špici se ke Caminu VIII hnaly další fregaty, následované pomalejšími těžkými křižníky a bitevními loděmi. Převaha by v tuto chvíli byla na straně loajalistů, kdyby Horova flotila zůstala na stejných dispozicích jako na začátku kampaně. Warsmith Grimmarwos ovšem plánoval dopředu a ještě před ztrátou vnějšího systému prošel se svými důstojníky data o zadokovaných lodích, které se zde pro Vojevůdcovu armádu opravovaly. Na opravu všech v blízkém časovém horizontu neměli čas ani zdroje, proto vybrali pouze středně a lehce poškozené lodě, na které soustředili všechny svoje možnosti. Produkce oceláren byla z valné části přesměrována na orbitální doky a stejně tak veškerá možná a postradatelná lidská síla Úlů z Caminu byla alokována tamtéž. Pracovní dny byly prodlouženy na 16 hodin a kdokoli nezvládl svoji pracovní normu, byl exemplárně potrestán. Lidé se stali pro své nesmrtelné pány pouze postradatelnými zdroji vhodnými k využití a zahození, když byly opotřebovány. Nicméně výsledky se dostavily a ve chvíli, kdy dorazila druhá vlna loajalistické flotily, byly Horovy síly schopné jí oponovat obdobnou silou.

Ve chvíli, kdy se boje přesunuly do vnitřní soustavy, začala do celého dění zasahovat nejednotná frakce mocných Caminu. Ti se sice přiklonili na stranu Vojevůdce, nicméně z diplomatických jednání si odnesli pocit, že Hora teď čeká jenom rychlý postup na Terru a ultimátní vítězství a je to bude stát jenom část jejich vlastních prostředků za to, že se pak následně budou podílet na moci ve strukturách Nového Impéria. Zatím přišla válka k nim do systému, což je ohrozilo nejenom ekonomicky, ale v případě loajalistického vítězství také na životě. Ve chvíli, kdy byla všechna strategická místa v soustavě obsazena Horovými legionáři, nemohli se současnou situací dělat nic silou. Proto se obrátili na prostředky, které už dobře znali – intriky a používání dýk ve stínech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *