Caminus lore

Caminus Campaign: shrnutí průběhu

Loajalisti

BFH

Veliteli, tak jako se Vám povedlo zajistit orbitu Caminu II a začít posílat dolů další vlnu, je třeba to samé zopakovat i u Caminu III – tlak na nepřítele musí pokračovat a proto je třeba i zde zajistit orbitu a začít přemisťovat posily z orbity na naše předmostní. Počítejte s nepřátelským odporem.

Veliteli, mimo skupiny útočící na planety Caminus II a Caminus III je třeba držet v prostor v okolí třetí planety, abychom nepřátelskou flotilu odřízli od jakékoli možnosti toho, že by poskytla podporu svým pozemním silám na Caminu II a III. Vyčleňte dvě skupiny lodí, které se pokusí provést tento úkol.

Kromě útoku na planety Caminus II a III právě probíhá bordážní operace na jednu z důlních kolonií v asteroidovém pásu. Tři tamější kolonie jsou také zdrojem kovů a minerálů pro věčně hladový průmysl Caminu IV. Proto je třeba přeseknout i tuto možnost zásobování. Vaše lodě jsou uzamčené v poloze nad cílem, protože právě vypustili výsadek v Dreadclawech, Kharybdách a Caestusech, čehož využil nepřítel a přepadl Vaše lodě.

Veliteli, vaše senzory na Caminu VIII odhalily dva nepřátelské zásobovací konvoje. Jeden se nachází za Caminem VIII a míří k warpovému bodu, nicméně pokud včas alokujete bojovou skupinu k jeho pronásledování, může ho ještě dostihnout. Druhý konvoj se pak nalézá poblíž prostoru šesté planety. Připomínám, že každý zásobovací konvoj, který opustí soustavu, posiluje Horovu armádu v jeho tažení na Terru. Přerušení tohoto zásobování a zastavení průmyslu Caminu IV je pro nás stejnou prioritou, jako kontrola soustavy.

THH

Veliteli, prvotní útok na všechny vytýčené pozemní cíle se vám povedl všude. Je třeba nepolevovat, zajistit naše zisky a tlačit další vlnou na nepřítele. V případě důlních kolonií asteroidového pásu je třeba jak dokončit dobytí kolonie AMC-1, tak začít se zabráním další – AMC-3.

Veliteli, v klimatickém pekle Caminu II se vám povedlo prolomit obranu exteriéru trestanecké důlní kolonie. Je třeba jak zajistit zbytek exteriéru, tak proniknout dovnitř a zlikvidovat nepřátelské síly bránící jak obytný komplex cel, tak samotné doly.

Veliteli, vaše síly se s nepřítelem střetly jak mimo město, tak i v jeho zástavbě. V obou případech zaznamenaly úspěch, nepříteli způsobily těžké ztráty a vytlačily jej z pozic. Je třeba tedy pokračovat v odříznutí New Havenu a zároveň postupovat dále do města. Ale máme i špatné zprávy – nepřátelské velení využilo toho, že většina jednotek je dislokována v New Havenu, naplánovalo a úspěšně podniklo průzkum našeho perimetru a se znalostí naší obrany nyní útočí na přistávací zónu. Je to nájezd s cílem poškodit co nejvíce naše zázemí a zničit zásoby, pohonné hmoty a munici. Nepřátelský úspěch může způsobit zpomalení nebo dokonce zastavení našeho postupu v New Havenu.

KT

Veliteli, v New Havenu nám naše počáteční úspěchy otevřely cestu k rychlejšímu zajištění metropole. Vyšlete do hlouby města průzkumné týmy, jejichž úkolem bude průzkum nepřátelských pozic a zjištění polohy jeho HQ. Jakmile budeme mít k dispozici intel z této mise, můžeme naplánovat operace, které chirurgicky odstraní nepřátelské důstojníky a nechají protivníky bez velení.

Veliteli, přestože Caminus VIII drží naše síly, hacking našich zařízení, které provedl nepřátelský tým a jeho další aktivity v ledové pustině nám dokazují, že nelze podceňovat jeho přítomnost na poslední planetě soustavy. Vyšlete tedy týmy, které budou provádět hunter-killer operace a eliminují ho. Připomínám, že senzory základny jsou naprosto zásadní pro naše povědomí o tom, co se děje ve vnější soustavě.

Veliteli, zachytili jsme nám adresovanou zašifrovanou zprávu z Caminu IV. Vypadá to, že jedna ze zrádných krys, které vydaly soustavu Horově flotile a jeho důstojníkům, začala litovat toho, že tak učinila. V následné komunikaci bylo domluveno rendez vous s poslem, který povede vyjednávání. Úkolem vašeho kill-teamu bude eskorta vyslance. Může to být past, nicméně na dohodnutém místě daleko od „horkých“ zón by se měl vyskytovat pouze cutter vyslance a váš Storm Eagle.

Veliteli, tak jako se informace Octavia Kerna staly klíčové pro zneškodnění hvězdné pevnosti Ramilies, nyní, když znáte díky Victorii Proculii dispozice nepřítele v blízkém vesmíru okolo Caminu IV a jeho oběžnic, je načase začít připravovat dobytí těžce chráněného srdce soustavy. V jedné z nákladních lodí, které zakotvily u hlavní orbitální stanice Caminu IV, se vám podařilo propašovat „krtky“, jejichž úkolem bude nabourání sítě orbitálních zařízení kolem Úlového světa a jejich vyřazení v klíčový moment.

Traitoři

BF: H

Veliteli, u Caminu II se nepříteli povedlo prorazit naši obranu planety loďmi a orbitálními instalacemi. Získal kontrolu nad valnou částí nízké orbity a využil toho k posílení svých pozemních sil dalšími vlnami. Naše senzory zachytily skupinu nepřátelských lodí, které se s největší pravděpodobností chystají ke stejné operaci. Určete skupinu lodí, která se bude snažit ochránit orbitu Caminu III a zamezí dalšímu přísunu nepřátelských posil.

Veliteli, mimo obranu orbit Caminu II a III je třeba také držet prostor v okolí třetí planety, abychom nepřátelské flotile byli schopni co nejvíce narušit její operace a přísun pozemních sil. Je jasné, že se vás nepřítel v konvenční vesmírné bitvě pokusí z tohoto prostoru vytlačit. Vyčleňte dvě skupiny lodí, které budou tomuto útoku čelit.

Mimo tyto úkoly ve vnitřní skupině je třeba neztratit iniciativu, nenechat se zatlačit do kouta, provádět protiútoky a ochraňovat konvoje s vojenskými zásobami, které má Caminus poskytovat silám Vojevůdce.

Jak ukazují útoky na Caminus II a III, nepřátelé se snaží poškodit zásobování surovinami továrny a orbitální zařízení na Caminu IV a jeho oběžnicích. Patří sem i útok na jednu ze tří důlních kolonií v asteroidovém pásu. Ten vám ale umožňuje připravit přepad a zahnat nepřátelské lodě od důlní kolonie a tím útok přerušit.

Přiřaďte dvě doprovodné skupiny lodí dvěma konvojům zásobovacích lodí, které vyrážejí ze soustavy s cílem dopravit vojenské zásoby na Port Maw. Tím, že je podstatná část nepřátelské flotily vázána ve vnitřním systému, se zvyšuje šance na jejich neodhalení a úspěšné doprovození na okraj soustavy.

THH

Veliteli, při prvotní vlně nepřátelských útoků prorazili na několika místech „loajalisté“ vaši obranu. V krátkosti zkonsolidovali dobyté pozice a útočí dále. V asteroidovém pásu se snaží dokončit dobytí kolonie AMC-1 a zároveň je jasné, že budou ohrožovat i další dvě. Nemusím připomínat, že zásobování válečného průmyslu Caminu IV surovinami je musí zůstat nepřerušené a proto je třeba, tyto kolonie ubránit a udržet v chodu.

Veliteli, v klimatickém pekle Caminu II nepříteli povedlo prolomit obranu exteriéru trestanecké důlní kolonie. Intel říká, že nepřítel se snaží jak ovládnout zbytek perimetru, tak proniknout do instalace a dolů. Je to další z kritických lokalit pro průmyslovou výrobu, kterou nemůžeme nechat nepříteli.

Veliteli, vaše síly se s nepřítelem střetly jak mimo město, tak i v jeho zástavbě. V obou případech utrpěly porážku. Pokud jej nezastavíme, tak dokončí obkroužení New Havenu. Zároveň jeho prvotní úder doslova rozprášil Taktickou kompanii Tisíce synů, která byla první linií obrany přímo ve městě. Nepříteli se tedy povedlo uchytit na periferii a pokračuje v přípravách k postupu do centra New Havenu.
Nicméně svitla naděje k zastavení nepřátelského postupu. Intel, který získal jeden z průzkumných týmů ohledně zabezpečení nepřátelské přistávací zóny byl natolik kvalitní, že nám umožní na ni zaútočit silou. Nepřítel bude buďto riskovat ztrátu munice a dalšího materiálu, nebo muset odvelet signifikantní část útočících sil do obrany. Tak nebo tak tento protiútok ulehčí obraně New Havenu.

KT

Veliteli, úspěchy nepřátel u New Havenu mu otevřely možnost k rychlé a úplné kontrole metropole planety. Povedlo se mu vytvořit si předmostí ve městě a nyní se chystá k dalšími postupu do centra a zároveň se ho snaží obklíčit. Očekávejte, že současně s jeho dalším postupem do středu města půjdou před hlavními silami průzkumná družstva, aby dodala veškerý zjistitelný intel hlavní úderné síle. Musíte je zlikvidovat nebo aspoň zastavit.

Veliteli, týmům na Caminu VIII se povedl hacking nepřátelské sítě a následně se tyto týmy stáhly do ledové pustiny, aby zde zkusily navázat spojení se zbytky našich sil, které tu zůstaly po našem ústupu z vnější části soustavy. Loajalisté si ale začaly být vědomi hrozby, kterou zde přestavují naše spec-ops družstva. Vypravili legionáře k tomu, aby je zde našli a eliminovali.

Veliteli, astropaté zachytili šifrovanou zprávu z Caminu IV určenou pro „loajalistické velení“. Šifrování se nám nepovedlo prolomit, ale jeden nemusí být génius, aby pochopil, že některá z místních krys šlechticko-obchodnické nobility není asi spokojená s poměry, které zde byli nastoleny po našem příletu a pokouší se přeběhnout na druhou stranu. Přes veškerou snahu o utajení jsme zachytili cutter, který mířil ke klidnému místu okolo šesté planety. Do blízkosti ho sledoval energeticky odstíněný Thunderhawk. Na místo srazu následně doletěl nepřátelský Storm Eagle. Úkolem vašeho týmu bude schůzku přerušit a zrádnou krysu nebo (pravděpodobně) jejího vyslance zajmout, abychom ho mohli vyslechnout.

Veliteli, v srdci orbitální obrany nad Caminem IV se něco děje. Je jasné, že jsme uprostřed nepřátelské ofenzívy, ale i tak tam pošlete Astartes týmy, které pomohou vyšetřit tamní situaci. Tato stanice koordinuje veškerou orbitální obranu a nemůžeme si dovolit její kompromitování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *