Archiv HHReporty

Důsledky chamtivosti

Nouzové osvětlení z ústí šachty rámovalo kolosální postavu narudlým přísvitem. Válečník ztěžka oddechoval a s každým výdechem se mu z hrdla ozvalo vlhké zachroptění. Prořezaný hrtan se ještě nestihl zcela zahojit. Zbroj měl celou omlácenou a spíš prachově šedou, než půlnočně modrou. Keramitové pláty tvořící kyrys byly popraskané po utržení několika zásahů z bezprostřední blízkosti, ale tkáň pod nimi už přestala krvácet. Požehnání tomu, kdo zkonstruoval zdravotní podpůrné systémy, nainstalované v silové zbroji astartes…
„Teď – velím – já…“, zachrčel Shakor a žádná z postav, které se mu krčily u nohou nebo postávaly opřené o stěny, neprotestovala.

+++

„Mise je jasná“, ukončoval Urut-Vash briefing. „V cílové oblasti se nachází velící centrum Imperiální pěsti a v okolí jsou hlavně ubytovací komplexy a přístupové uzly do průmyslových provozů. Očekává se přítomnost velkého počtu civilistů, které je třeba eliminovat a hlavním cílem pak je vlámat se do velitelského bunkru a smazat Imperiální štáb. Je možné, že protivník poskytuje útočiště dalším zájmovým osobám, které buď na místě odstraníme, nebo odvedeme k pozdějšímu výslechu. Koťátka vedou frontální útok s podporou tady Zaareka“, oči všech se otočily k supící postavě v rohu místnosti. Zaarek místo ohlášení, že rozumí, protúroval turbíny svého raptorského batohu. Seržant kývnul hlavou. „Skrz kanalizační systém obytného bloku do oblasti vniknou Smrtistrážci a budou nám dělat podporu a krýt tuto ústupovou cestu. Všechno ostatní už jsme probrali. Dobrý lov!“

+++

V seržantově hlavě to vřelo. Interkomem k němu přicházely zprávy, které se mu vůbec nelíbily. Přestože bezpečnostní systémy oddíl sabotoval, nepřítel reagoval na útok neuvěřitelně pohotově a metodicky. Pěsti se zdály být jako z chladné žuly, jak disciplinovaně ustupovaly do industriální změti budov, zásobníků a přístupových cest. V jejich středu několik smrtelníků- skutečné cíle jejich mise. Moment překvapení, na který Koťátka spoléhala, se nekonal. Vlivem nevysvětlitelné smůly se nálet přiděleného raptora, který měl ukončit životy všech civilistů v okolí bunkru, změnil v trapné divadlo, když se Zaarek zachytil do spleti kabelů a než se z nich prořezal ven, už byl pod nepřátelskou palbou. Šťastný náboj našel slabé místo ve zbroji Pyra, který měl s novým laserovým dělem tvořit palebnou podporu a otevírat odolnější cíle. Takže jsou bez těžké zbraně. Nádhera, opravdu… Shakor s druhou těžkou zbraní se přestal hlásit hned na začátku útoku a jelikož se neozýval ani charakteristický štěkot jeho těžkého bolteru, nevěstilo to nic dobrého… Urut-Vash přeběhl blíž k bunkru a z bezprostřední blízkosti a naslepo vysypal do střílny dávku ze své zbraně. Přes záplavu kouře a vlny horka z hořících rozvodů ale nemohl tušit, jestli někoho uvnitř zasáhl. Teď už měl být bunkr otevřený, jedna stěna rozpuštěná zásahem laserového děla. Do prdele…
„Kontakt“, zachroptěl mu v sluchátkách Mahar. Z nějakého důvodu zněl skoro potěšeně.
Z opačné strany bunkru zařinčela otevíraná vrata.

Chodník byl kluzký krví a pod nízkým stropem se míhaly ječící postavy dělníků, kteří se pokoušeli dostat do bezpečí. Maharův řetězový meč řval. Mariňák se na celé kolo chechtal a svůj hlas zesilovači vysílal do okolí. Máchnutí rukou a uletěla ruka, druhé a zaskřípěl řetěz o tvrdou lebeční spodinu. Mahar trhnul, aby zbraň vyprostil a znovu máchnul. Ráj. Tohle je ráj! Letěl, jako zběsilý šíp, jako horký nůž projížděl davem civilistů. Víc. Víc! VÍC! Blížil se ke svému cíli. Rudé poplašné světlo ozařovalo velitelský bunkr Imperiální pěsti a hlavně – uzavřená vrata. Co si ten Pyro jako myslí, že dělá? Poplašné světlo přebliklo do bílé oslnivé barvy. A vrata se začala zvedat.
„Kontakt…“, vycenil Mahar zuby ve vlčím šklebu a zrychlil.

Z opevněné budovy vypochodovala stěna oceli a keramitu. Okamžitě se do ní opřela vlna explozivních střel a vzápětí do dvojice štítonošů s terminátorem ve středu vrazili ječící Zaarek s Maharem. Postup obránců se zastavil. Ačkoli dva válečníci nebyli schopní svoje protivníky udolat, zaměstnávali je natolik, že eskortovaní civilisté ztratili tu nejdůležitější část ochrany. Boj se přeléval na jednu a hned zase na druhou stranu. Raptor i šílený legionář dělali, co mohli, nepříteli uštědřili nejednu tvrdou ránu, ale čím dál víc bylo jasné, že víc, než dočasné zdržení nezvládnou. Ke skrumáži se přidal Lucien, který za postupu ostřeloval lidskou postavu v róbě, která se z budovy vynořila za Pěstí. Z blízkého ubytovacího centra konečně dorazili Smrtistrážci a po vyčištění bunkru několika výstřely brokovnice a granátem skrze střílny rychle postupovali za unikajícími cíly. Urut-Vash frustrovaně zavrčel. Pokud se Pěsti a terminátor vymaní z boje, jejich spojenci se na nich zaseknou taky a celá mise je ztracená. Hlavou mu probliknul černobílý obraz sebe sama, obě ruce a hlavu oddělené od těla a nad ním se tyčící postava s rudě planoucím pohledem. Seržant zaklel.

Obránci za svými štíty byli metodičtí a neztráceli nervy ani v nejtěžším boji. A tohle nebyl jeden z těch zlých bojů. Protivník je hrubě podcenil a s podporou družstevního apatykáře a terminátora se všichni nejen drželi stále na nohách, ale zrádní Páni noci se váleli po zemi, krvácející z bezpočtu ran. Rychlé potvrzení stavu veliteli jednotky a urychlený přesun za ustupujícími spolubojovníky. Primárním cílem je ochránit velení, ne vyzabíjet útočníky. Terminátor se naposledy rozhlédl po hořícím okolí a cárech těl civilistů rozházených po ulici. Nostramanská špína… Začal se otáčet k odchodu, když mu na vnitřní straně hledí zasvítil varovný symbol. Zpoza hromady šrotu se vyřítil přízrak, samá lidská lebka a kost, zbroj z velké části ukrytá pod sešitými pláty lidské a legionářské kůže. Roztočený řetězový meč zaječel, když vyryl rýhu v loketním chrániči silněji pancéřovaného válečníka. Terminátor zavrčel a aktivoval energetickou čepel. Krvavé kapky a vysrážená vlhkost se ihned odpařily, jak po ostří zatančily bleděmodré blesky.

Uhnul útoku na hlavu. Naštěstí jeho mk. IV v obratnosti vysoce překonávala starou Cataphractii zbroj. Seknul zespoda a adamantiové zuby vykřísly smršť jisker z terminátorova pravého podpaží. Zbroj ale držela. Terminátor bodl. Seržant se pokusil útoku opět vyhnout, ale špice meče sjela po vnitřní straně kyrysu a se zasyčením se zabořila skrz vrstvy keramitu, oceli a syntetických svalových vláken do měkkého masa válečníkova břicha. Urut-Vash zavyl. Takhle ne. Přeci nechcípne na téhle druhořadé planetě na bezvýznamné misi kdesi hluboko v temnotě spodního Úlu? Vnitřním zrakem zahlédl mohutnou postavu, Pána Noci, stojící v červeném přísvitu s těly spolubojovníků nehybnými u nohou. To ne! Prudkým trhnutím ramenem vrazil terminátorovi dvojí hlaveň bolteru přímo do hledí a zmáčkl spoušť. Okolí se otřáslo štěkotem střelby a rozprskly se odštěpky zbroje. Terminátor ale takový útok čekal a v poslední chvíli srazil seržantovu ruku stranou, takže projektily jen odtrhly horní část přilby. V trhlině se objevily světlé vlasy a upocený, zakrvácený obličej. Jedno oko bylo jen krvavým důlkem, jak jej o ně připravil keramický úlomek. Urut-Vash rány využil, aby se vykroutil z obrova sevření, odhodil nyní neužitečný bolter a znovu, obouruč, vrazil terminátorovi svůj ječící meč do podpaží. Zasmrdělo pálené maso a odpařující se krev, jak rotující ostří konečně prošlo vrstvami odolné zbroje. Urut-Vash se zachechtal. Vtom ale jeho protivník přimáčkl paži k tělu, prudce se otočil doleva, čímž Pánovi noci vytrhl zbraň z ruky a v zápětí se rozmáchl druhou rukou nazpět.
* klank *
Urut-Vash zatnul zuby, aby nevykřikl. Z pahýlu, kde před vteřinou byla jeho pravá ruka, stříkala na pískovou protivníkovu zbroj krev.
* klank *
Podpůrné systémy jeho zbroje se probraly k životu a hlava se mu zatočila, jak se do oběhu vyplavily vysoce účinné stimulanty, koagulancia a analgetika. Urut-Vash zvedl zrak od pahýlů obou rukou.
„Ave – dominus – nox“
* klank *
V okřídlené přilbě s hledím vytvarovaným do podoby démonické lebky zachrastil interkom.
„Primární cíl zničen. Primární cíl zničen. Protivník stále bojeschopný, ústup, ústup!“
Ale to už Urut-Vash slyšet nemohl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *